LJUSATIDERNA UF

I detta delprojekt kommer UF-företaget LjusaTiderna UF att anordna en dag på Borås Djurpark för sjuka barn, en upplevelse för att skingra tankar och sätta guldkant på tillvaron. Till målgruppen hör barn upp till 12 år som spenderar mycket tid på barndagvården på Södra Älvsborgs sjukhus och under dagen erbjuds en guidad tur bland djuren och lunch på en av parkens restauranger. Förhoppningen är att dagen ska leda till gemenskap och en möjlighet att få nya vänner.